Hakkımızda

Okulun Tarihçesi

Beyoğlu semtinin hemen hemen bütününün kül olmasına neden olan 1870 yangınından sonra Hristaki Zoğrafos’un başkanlığında “Kızların öğretimini destekleyen derneği”kuruldu.Bu derneğin esas amacı Rum asıllı kız öğrenciler için bir yüksek okulun kurulmasıydı.Yüksek okulun kurulmasına gerekli paranın bulunmayışı dernek kurucularını amaçlarından yılıdırmadı.Çalışmalarını bir bekleyiş içerisinde sürdürürken,Kostantinos Zappas adında bir hayırsever bu okulun parasal sorununu üstlenir.Derneğin Yönetim Kurulu da okulun Zappas’ın adıyla süslenmesine oybirliği ile karak vererek Zapyon lisesi kurulur.

     25 Eylül 1875’de ana,ilk,orta ve liseden ibaret olan okul ilk olarak Tepebaşı’nda, sonradan bugünkü Hotel Continental’in bulunduğu Meşrutiyet Caddesi 47 no’lu binada tedrisata başlar.31 Kasım 1876’da Kostantinos Zappas’ın isteği üzerine Zapyon’un Yönetim Kurulu “Kızların öğretimini destekleyen derneği”nden ayrılarak bağımsız olur.Okul Müdürlüğü’ne zamanın değerli pedagoglarından Kalliopi Kehaya getirilir.

2 Haziran 1879’da Zapyon Lisesi, öğretmen yetiştiren bir Akademi olarak yeniden düzenlenir.Tedrisat o kadar sağlam temellere oturtulmuştu ki devamı için yeni,büyük bir binaya ihtiyaç gösterir.Kostantinos Zappas gerekli paranın bütününü de üstlenerek 1882’de mevcut binanın temeli atılır.İnşaatı için 9 Rebul Ahır 1301’de (9 Aralık 1883’te) 2.nci Abdülhamit padişah fermanı çıkar.

     Mimar İoannis İoannidis bu binanın inşaatını üstlenir ve 1885’te bina tamamlanır.9 Temmuz 1885’te açılışı yapılan okulun boyu 40 metre ve yüksekliği 25 metredir.Okulda ana,ilk,orta,lise yatılı ve yatısız kısımlarından başka ilkokul öğretmeni yetiştiren lise üstü 2 senelik öğretmen okulu sonradan da 1 yıl daha eklenerek ana okulu öğretmenleri de yetiştirilmeye başlandı.1888’de müdür Kalliopi Kehaya okuldan ayrılır ve yerine okulun ilk mezunlarından, 1879 yılının okul birincisi, öğrenimini İsviçre ve Paris’de tamamlayan Eftalia Adam getirilir.

     Okuldaki eğitim ve öğretim hakkında daha iyi fikir edinmek için, okutulan dersleri ve okuyan öğrencileri gözden geçirmek zaruridir.Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji’den başka Rumca, Edebiyat, Eski Yunanca, Eski Lirik ve Epik şiir, Dramatik şiir, Aritmetik, Cebir, Geometri, Fizik, Fen Bilimleri, Botanik, Zooloji, Biyoloji, Güzel Sanatlar, Yazı Yazma, Kaligrafi, Din dersi, Sesli müzik, Organik Müzik, Resim, Çizgi Resim, Jimnastik, Fransızca, Almanca, İngilizce, Dikiş, Dans okutulan derslerdendir.

Jimnastik öğretmenleri Nelzer, C.Becker;Fransızca öğretmenleri Deleplanche Le Roux, Vilet Charuet, P.Gaubert, Mme.Stolzemberg, Emma Seltloss, Melle Hartlben, Melle Lemker, Mme.Devaux, Mme.Fleury, Melle. Y.Demilleuile, Mille.Pauline Lemairs, Melle. Anna Pere, Melle. Jeanne Philip, Melle. Jola Monzini, Sesli Müzik J.Jiunti, A.Bregazzo, P.Langa, Kalligrafi G.Morfiadis, Gr.Kalgas, A.Rossakis, dans öğretmeni G.Rossetos, Almanca öğretmeni M.Brunichol, S.Glimmos, M.Krolovitz, İngilizce öğretmeni Miss Jessey Brownley, dikiş öğretmeni M.Seraphine, Stütz, Emma Vogel gibi değerli öğretmenler bu irfan yuvasında katkıda bulunmuşlar. Yalnız 1900 yılında Zapyon’da İstanbul’dan 22 öğrenci, Amasya, İnebolu, Trabzon, Giresun, Bandırma va Çanakkale’den 7,Kafkasya ve Güney Rusya’dan 13, Trakya’dan 3, Epir’den 2, Ege adalarından 5, Kudüs’ten 1, Girit ve İskenderiye’den 3, Bulgaristan’dan 1, Romanya’dan 2 ve Fransa’dan 1 öğrenci yatılı olarak kayıtlarını yaptırmışlardır. Bütün bunlar yalnız ve yalnız Zapyon ününü ve büyüklüğünü gösteren ders, öğretmen ve öğrencileridir.

     Okulun yetiştirdiği öğretmenler, bütün Avrupa ve Asya Türkiye’sine Trakya’da  Makedonya’da, Yanya’da, Ege adalarında, Rusya’da, Romanya’da, Bulgaristan’da, Girit’te, Bavarya’nın Trablusgarb’ında, Sisam adasında, Kahire, Münih ve Amerika’da kazandıkları bilgileri dağıtıyorlardı. Ne yazık ki Arnavutluğun Tepedelen ilçesini Liapove köyünde 1812’de doğan Cemaatımızın bu büyük hayırseveri Kostantinos Zappas 1892’de Fransa’nın Medons şehrinde vefat etti.

     20 yaşında köyünden, Romanya’nın Bükreş yakınında bulunan Brosteni köyüne yerleşen Kostantinos Zappas, oradaki kuzeni Vangel Zappas ile işbirliğine başladı. Bahçıvanlıktan, zahire ticaretinden ve un değirmenlerinde büyük paralar kazandı. Yalnız İstanbul’daki Zapyon binası için bir buçuk milyon frank sarfetti. Okulun çalışmaları için gerekli bütün parasal sorunları üstlendi. Daima yoksul öğrencileri destekledi. Bilgilerini pekiştirmeleri için Paris, İsviçre’ye gönderdi, burs verildi. Bahçıvanlıkla ilgili öğrencilerin çalışmalarını Nobel ödülü gibi, büyük paralarla ödüllendirdi. Vefatından sonra dahi Zapyon’u vasiyetnamesinde belirttiği gibi destekledi. Fakat Romanya bu vasiyetnamenin hükümlerini tanımadı ve Zappas’ın Romanya’daki bütün mal ve para varlıklarını devletleştirdi.

     Okul binası I.Dünya Savaşı esnasında hastane olarak kullanıldı. Bundan dolayı üç yıl müddetle Zapyon çalışmalarını İstiklal caddesinde bir büyük apartmanda sürdürdü. 1918’de tekrar eski yerinde öğretime açıldı. Ancak mali nedenlerle 1923’te yatılı kısım ve 1924’te de öğretmen okulu kapandı.1927’de Okul müdürlüğüne Eleni Struvali, 1937’de Fani Yorgiyadis, 1938’de azınlık okullarında Türk Müdür yardımcılığı ihdas edilince Zapyon Türk Müdür yardımcılığına Edebiyet öğretmeni Katime Benderli getirildi. Türk müdür Yardımcılığı 1949’da kaldırıldı. 1947’de Zapyon’a Akeksandros Hacopulos Müdür olarak atandı. 1954’ten sonra Zapyon’da Müdür vekili olarak Sara ile Fedra Neftici, Viktorya Papaluka, Eleni Sarafoğlu görev alır.

1 Mart 1963’te Zapyon Lisesi Müdürlüğüne Aristi Kimyacı atanır ve yeniden ihdas edilen Türk müdür yardımcılığına Eylül 1963’te Lütfiye Gökçe atanır, emekliye ayrılmasıyla 4.10.1977 yerine Sercan Gönenç ve İlkokul Müdür yardımcılığına da Hüseyin Kıyılar atanır. 1983 Şubat ayında vefet eden Aristi Kimyacı’dan sonra 1968’den beri seçim yapılamadı. Yenilenemeyen Yönetim Kurulu okulun her yönü ile idaresini Petro Çiçopulos’a bırakır. Sercan Gönenç ve Hüseyin Kıyılar’ın emekliye ayrılmasıyle 1984’te Lise Türk Müdür Başyardımcılığına  Yıldız Aktaş ve ilk kısım Müdür yardımcılığına Muzaffer Keskin atanır. Okul Müdürlüğüne Petro Çiçopulos’un uygun görülmediği yazı ile bildirilir ve Zapyon Lisesinin idaresini Yıldız Aktaş muvaffakiyetle sürdürürken, okulun parasal sorunları Petro Çiçopulos’un mesuliyeti altındadır.      Okul karma, ana, ilkokul 4, ortaokul 4 ve lise 4 sınıflı olarak öğretime devam etmektedir. Türkçe ve Rumca’dan başka yabancı dil olarak Fransızca ve İngilizce okutulmaktadır. 1996 yılından 2002 yılı Ekim ayına kadar İlköğretim müdürü olarak Yani Kalamaris görev yapmıştır.Okulumuzda 2003 yılı Ağustos ayından itibaren Evangeliya Kanarya ilkokul ve ortaokul  müdürü olarak  atanmıştır. 15/05/1996 ile 19/06/2013 tarihleri arasında Despina FİLİPOS lise müdürü olarak görev yapmıştır. 25/06/2013 tarihinden itibaren Andoni İLİADİS lise müdürü olarak atanmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Md’nün 28.09.2017 tarih ve 50720270-450.01-E.15282056 sayılı yazısına istinaden Ortaokul kısmı Lise Müdürlüğüne bağlanmıştır

19/06/2023 tarihinde Ortaokul ve Lise Müdürü Andoni İLİADİS müdürlük görevinden feragat ederek yerine 03/07/2023 tarihinde Dr Marika BEKAR PANDELARA Ortaokul ve Lise Müdürü olmuştur.